تماس با دکتر علاف اکبری متخصص گوش و حلق و بینی و جراح بینی در تهران

روزهای حضور

شنبه تا سه شنبه

کلینیک آراد اردبیل

برای تعیین وقت تماس گرفته شود.
09364925242
04533236572

تماس با دکتر علاف اکبری